Expozície

 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia

  Prvá zachovaná písomna správa o meste z roku 1247 sa týka sporov nemeckých osadníkov Prešova s bardejovskými cistercitami ohl'adom hraníc chotára. V roku 1299 získava Prešov, Veľký Šariš a Sabinov mestské privilégiá od Ondreja III. V tomto období je už mesto súdne i správne nezávislé od šarišských županov. Orgány mestskej správy sa rozširujú a ustal'ujú, mesto získava od Ladislava V. v roku 1453 erb, používa svoju pečať, pokračuje vo výstavbe opevnenia - stáva sa významným stredovekým mestom so všetkými atribútmi prosperujúceho slobodného král'ovského mesta.

   Read More
 • Historické hodiny

  Historické hodiny predstavujúce spojenie vedy a umenia majú od samého začiatku nielen technickú, ale aj estetickú funkciu - merať čas čo najpresnejšie a svojím vzhľadom priťahovať pozornosť ľudí. Meranie času bolo predmetom záujmu človeka už v staroveku, kedy si ľudia určovali čas podľa slnka a hviezd. Prvými prístrojmi na meranie času boli rôzne typy slnečných, vodných, pieskových, ortuťových či sviečkových hodín. Mnohé z nich pretrvali až do novoveku (napr. slnečné alebo presýpacie hodiny). Tieto elementárne prístroje na meranie času boli nahradené vynálezom kolieskových mechanických hodín, ktorých vývoj sa uberal od najstarších mohutných železných vežových hodín a orlojov v 13. – 14. storočí, k prvým interiérovým hodinám, ktoré sa objavili na začiatku 15. storočia. Výrobcovia hodinových strojov a výrobcovia hodinových skriniek úzko spolupracovali až do konca 17. storočia. V 18. a 19. storočí s rozvojom hodinárstva sa začali špecializovať.

   Read More
 • Historické zbrane

  Odkedy človek začal používat' nástroje, boli medzi nimi také, ktoré sa dali použit' ako zbrane. Spočiatku slúžili predovšetkým na lov, neskôr sa začalo bojovat' o majetok, hranice, územia. Expozícia dokumentuje vývoj ručných palných zbraní a pobočných chladných zbraní od 16. storočia do 20. storočia. Vyčlenené obdobie je na jednej strane ohraničené najstaršími exponátmi, ktoré múzeum vlastní, na druhej strane prudkým rozvojom priemyselnej výroby zbraní pre potreby armád koncom 19. storočia. Výstava umožňuje spoznat' druhovú rozmanitost' exponátov,technický vývoj, ale aj remeselnú zručnosť a umelecké cítenie výrobcov.

   Read More
 • Historický nábytok a interiérové doplnky

  V interiéri vstupnej siene, na poschodí mestského paláca Rákociovcov, je pôvodná renesančná architektúra /stĺpy, klenby, krb/ zo 17. storočia. Nábytok z polovice 18. storočia je zastúpený dvoma komodovými sekretármi tabernákulového typu. Z konca 18. storočia je intarzovaný stolík a tiež súprava sedacieho nábytku so stolíkom. Nábytok z 19. storočia je zastúpený empírovou súpravou dvoch kresiel a stolíka s ebenovou dyhou a intarziou, drevenou truhlicou s bohatou rezbárskou výzdobou, kreslo s vyšívaným čalúnením a kreslom zdobeným portrétmi významných osobností uhorských dejín vyrobené pri príležitosti osláv milénia.

   Read More
 • Mikuláš Moyzes

  Záver expozície  dejín mesta Prešova je venovaná významnej osobnosti, hudobnému skladateľovi, pedagógovi a organistovi Mikulášovi Moyzesovi, ktorý najplodnejšie obdobie svojho života prežil v Prešove /1908 – 1944/. Pri vzniku ČSR ako predseda Slovenskej národnej rady v Prešove organizuje slovenské školstvo, kultúru, hudobný a spoločenský život. Bol správcom štátneho učiteľského ústavu, profesorom hudby a vedúcou osobnosťou kultúrnych spolkov v Prešove i na Slovensku.

   Read More
 • Neživá príroda

  Expozícia Neživá príroda bola návštevníkovi sprístupnená v roku 2014. Ponúka pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešov. Prináša poznatky o spôsobe ťažby a získavania soli, približuje zašlú slávu dobývania nášho jediného drahokamu, drahého opálu. Expozícia tiež návštevníkovi približuje spôsoby získavania nerastných surovín, ako aj ich všestranné využitie. Prostredníctvom vystavených exponátov skamenelín sa ponára do minulosti a ponúka obraz života pred mnohými miliónmi rokov.

   Read More
 • Salašníctvo na Šariši

  salasSalašníctvo, na Šariši „bačovstvo“, je karpatský spôsob chovu oviec, ktorý prenikol koncom 14. storočia do Šariša ako valašská kolonizácia. Pôvodnými nositeľmi a šíriteľmi tejto pastierskej kultúry boli Valasi a Karakačania, na Šariši Rusíni..

   Read More
 • Soľnobanské čipky

  Národopisná expozícia s názvom Soľnobanské čipky sprístupňuje návštevníkom segment materiálnej kultúry, korene ktorého  siahajú do konca 16. storočia s kontinuálnou tradíciou dodnes.

  Čipka ako ochranno-dekoračný prvok  odevu sa v okolí Soľnej Bane začína šíriť medzi ľudom na prelome 16. a 17. storočia vďaka rodu Šóšovcov (Soós). Tradícia hovorí o čipkárkach z Talianska, ktorých úlohou bola príprava vena pre nevesty zo spomínaného rodu. Remeslu, či skôr umeleckému remeslu, sa však priučili aj ženy baníkov i remeselníkov a paličkovaná čipka, ako vedľajšia forma zárobku, začala naplno prekvitať.

   Read More
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku

  Expozícia začína všeobecným úvodom o platidlách, kde na prvých paneloch vystavujeme najstaršie nálezy mincí z Prešova a okolia a mince viažúce sa k regiónu. Najstaršou je keltská tetradrachma z 2. pol. 2. stor. pr. Kr. Vzácne sú rímske cisárske strieborné denáre z prelomu letopočtov z hromadného nálezu na Mičurinovej ulici v Prešove. Zlaté dukáty dopĺňajú vzácne núdzové platidlá z obdobia protihabsburských stavovských povstaní – polturáky razené v Prešove – Eper bloky a papierové platidlá z revolučných rokov 1848-1849 tlačené aj v Sabinove. Základ expozície tvoria tématické celky venované korunovej mene od jej vzniku r. 1892.

   Read More
 • Z dejín hasičstva na Slovensku

  Po piatich rokoch absentovania jedinej celoslovenskej stálej expozície venovanej histórii hasičstva a hasičskej techniky na Slovensku bola 4. mája tohto roku v Krajskom múzeu v Prešove opäť  sprístupnená   výstava s týmto zameraním. Nadväzuje tak na expozíciu Človek a oheň – minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany  na Slovensku, ktorá bola pre verejnosť otvorená v prešovskom Múzeu 12.októbra 1978. Vznikla ako výsledok celoživotného zberateľského úsilia popredného činovníka v požiarnickom hnutí Prešovčana Pavla Košíka /1902 – 1981/, ktorý svoju početnú súkromnú zbierku venoval vtedajšiemu Múzeu SRR v Prešove. Stala sa základom nového zbierkového fondu a následne aj stálej expozície.

   Read More
 • Z pokolenia na pokolenie

  Z pokolenia na pokolenie- história materiálnej a duchovnej kultúry Šarišskej dediny.

  Historické územie Šariša je neprerušovane osídľované od Slovanského obdobia. V 13.st je toto územie osídľované nemeckými kolonistami a v 14. st. severozápadnú karpatskú oblasť ovplyvnila kolonizácia podľa valaského práva, ktorá v regióne Šariša doznieva ešte v 18. st. Ľudová kultúra tohto regiónu si udržala svoj pôvodný poľnohospodársky charakter, doplnený čiastočne o chov dobytka a oviec.

   Read More
 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia
 • Historické hodiny
 • Historické zbrane
 • Historický nábytok a interiérové doplnky
 • Mikuláš Moyzes
 • Neživá príroda
 • Salašníctvo na Šariši
 • Soľnobanské čipky
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku
 • Z dejín hasičstva na Slovensku
 • Z pokolenia na pokolenie
Archívy

Filter 

 • Kláštor augustiniánov vo Veľkom Šariši

  Kláštor augustiniánov – významná sakrálna pamiatka vo Veľkom Šariši Cesta, ktorá kedysi spájala historický Veľký Šariš so Šarišským hradom, po ktorej sa odohrával obchod medzi jednotlivými krajinami a kultúrami, ponúkala výhod...
 • Aktivity Krajského múzea na poli archeológie

  V roku 2004 podniklo múzeum niekoľko archeologických výskumov v prešovskom kraji, ktoré mali za úlohu zachrániť rôznymi stavbami ohrozované archeologické pamiatky ukryté pod zemou. Vďaka nim sa podarilo mapovať a dokumentovať život ľud...
 • Život s liečivými rastlinami

  Život s liečivými rastlinami...
 • STROMY A ĽUDIA

        Výstava fínskych fotografiek Ritva Kovalainen a Sanni Seppo Od 4.3.2008 do 28.3.2008 Ich fotografie zachytávajú vzťah ľudí a stromov cez severskú mytológiu a zachované tradície z hlbokej minulosti. Prostredníctvom svojich objekt...
 • Prešovský samosprávny kraj - putovanie krajinou

    Slávnostná vernisáž k tejto výstave bola preložená na 18.2.2009, na ktorú Vás srdečne pozývame. Výstava fotografií Milana Kapustu má za cieľ prostredníctvom emotívnej umeleckej fotografie propagovať prírodné a kultúrne krásy Pr...
 • OROL SKALNÝ - KRÁĽ VTÁKOV

    Nová výstava Krajského múzea v Prešove verejnosti prístupná už od 29.10.2008. Dokumentuje život orla vo voľnej prírode, ornitologickú starostlivosť a jeho ochranu    ...
 • Orbis 22

    Dva fotografické cykly z Potuliek po svete a Moji priatelia, od 26.07 do 31.08.2005  ...
 • OD KOLÍSKY PO HROB S DREVOM

  Výstava je realizovaná z fotoarchívu zberateľa a popularizátora ľudovej kultúry východného Slovenska ,Jána Lazoríka. Od 31.3.2008 Najbližším a najdôvernejším prírodným materiálom, ktorý po stáročia sprevádzal celé minulé gener...
 • NOČNÍ LOVCI

  24.10 - 31.11.2008 Výstava o dravých živočíchoch loviacich v noci, to čo je známe ale aj menej známe. Vystavené sú nočné dravé zvieratá,tajuplné,zaujímavé netopiere o ktorých, ešte teraz kolujú všelijaké mýty a sovy ,ktoré sú s...
 • ĽUDOVÁ ARCHITEKTÚRA VO FOTOGRAFII JÁNA LAZORÍKA

  Do 30.4 .2008 MESTSKÁ GALÉRIA SABINOV -výstava dokumentuje bývanie i dedinské hospodárske objekty v jednotlivých regiónoch Slovenska.   Výstava realizovaná s fotoarchívu zberateľa a popularizátora ľudovej kultúry východného Slovensk...
 • FOTOGRAFIA TATRANSKÉHO REGIÓNU

    OD 15.1.2009 Krajské múzeum v Prešove a Múzeum v Kežmarku sprístupnilo výstavu fotografií Tatier a tatranského regiónu. Vysoké Tatry od pradávna lákali ľudí do svojich krásnych ,ale aj nebezpečných zákutí:na strmé štíty, k mors...
 • Formula 1 in pictures

    od 26.06. 2007 do 31.08. 2007 svetoznáme automobilové preteky fotoobjektívom Martina Trenklera, prvého slovenského oficiálneho fotografa F1 Martin Trenkler je prvý slovenský fotograf, ktorý získal exkluzívnu celoročnú akreditáciu vo Fo...
 • EKOLÓGIA V OBJEKTÍVE

  OD 19.11. 2008 - VERNISÁŽ O 16°° HOD. Cieľom tejto výstavy je ukázať vplyv nadmernej spotreby energie na prírodu, život a zmeny podnebia a tým vyburcovať pomocou unikátnych snímok zodpovednosť ľudí. Výstava Ekológia v objektíve je...
 • EGYPT - krajina faraónov

  Mgr. Anton Fogaš, geograf, cestovateľ a fotograf, usporiada v dňoch 20.9.- 8.11. 2005 v priestoroch Krajského múzea v Prešove výstavu fotografií pod názvom Egypt - krajina faraónov z expedície do Egypta v roku 1999. Výstava je organizovaná ...
 • Divaldovci - prešovský rod fotografov, tlačiarov a vydavateľov

  od 05.10.2006 do 04.01.2007 Krajské múzeum v Prešove výstavou pod vyššie uvedeným názvom poteší fanúšikov fotografie regiónu východného Slovenska. Výstavu je možné zhliadnuť v priestoroch Mestskej galérie v Sabinove na Nám. Slobody...
 • Divaldovci - Prešovský rod fotografov, tlačiarov a vydavateľov 2

  od 08.03.2006 do 29.05.2006 Krajské múzeum v Prešove sa výstavou pod vyššie uvedeným názvom vrátilo k počiatkom fotografie v regióne východného Slovenska. Výstava, sprístupnená v marci 2006 je venovaná trom generáciám Divaldovcov. Posk...
 • CIGÁNI

  Výstava v Mestskom múzeu a galérii vo Veľkom Šariši do 30.4.2008 Výstava venovaná Jozefovi Kolarčíkovi- Fintickému, zberateľovi šarišského a cigánskeho folklóru ...
 • Cestami - necestami

    od 09.08. 2007 do 14.09. 2007 autorská výstava fotografov Viktora Zamborského a Petry Gajdošovej ***Viktor Zamborský*** Narodený v Prešove pred 50-timi rokmi, absolvent Pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Ako profesioná...
 • Biagorutno Drom - Nekonečná cesta

  od 22.06.2006 do 30.09.2006 - fotovýstava zachytávajúca život rómskeho etnika v priebehu 20. storočia Rómovia - etnické spoločenstvo žijúce rozptýlene po celom území, s najväčšou koncentráciou na východnom Slovensku. Ich pravlasťou...
 • Z histórie požiarnej ochrany na Slovensku

  od 09.05.2007 do 23.05.2007 výstava konaná pri príležitosti 160-teho výročia založenia prvého dobrovoľného hasičského spolku na území dnešného Slovenska ...